Leven in de kudde

Coaching met paarden

Paardencoaching

Coachen met paarden is een van de meest directe manieren van coaching en leidt in korte tijd naar de essentie van iemands vraag. Zonder woorden geven paarden inzicht wanneer we uit verbinding zijn met wie we in werkelijkheid zijn. Ze kunnen niet anders, want als jij het weiland in stapt zullen ze direct scannen of je wel een veilig kudde lid voor hen bent. En je bent veilig als je congruent bent: als je overtuigingen, strategieën en gedragingen, je woorden, je stem en je lichaamstaal met elkaar in overeenstemming zijn.

Het paard met zijn krachtige lichaam en relatief heel grote hart heeft ons mensheid al vele eeuwen gediend. Ze hielpen ons het land te bewerken, ons te verplaatsen en hebben met ons vele oorlogen gestreden. Er zijn bijzondere verhalen bekend van een diepe verbinding tussen mensen en paarden. Paarden hebben geen normen of eisen waar je aan moet voldoen. Met hun krachtige lichaam zijn ze wie ze zijn en leven in volledige awareness met hun omgeving. Deze omgeving scannen ze continue, maar blijven krachtig aanwezig in hun lichaam. Dat kunnen wij al van hen leren om in verbinding met ons lichaam te blijven in volledige awareness van de omgeving. Je leert waarnemen en alleen in actie te komen als het nodig is. Zonder woorden je innerlijk kompas volgen.

Het paard in de kudde

De kudde is het systeem waarbinnen het paard leeft. Als kudde hebben ze al meer dan 65 miljoen jaar op onze planeet Aarde overleefd. In de kudde is ordening en samenhang aanwezig. Er is een leidende merrie, die de kudde leidt naar geschikte voederplaatsen en een hengst die meer een zogenaamde drijvende functie vervult als er gevaar zou dreigen. Ieder in de kudde zal de leidende merrie goed in de gaten houden. Dit alles in het belang om te overleven. Paarden ontlenen dus hun veiligheid aan de kudde waarin zij leven. De kudde moet overleven.

Elk systeem wil compleet zijn. Als je met een levensvraag bij paarden komt zullen zij in afstemming oordeelvrij laten zien waar mogelijk iets niet gezien en erkend is in jouw leven, wat nog niet kon samenvallen. Of jouw innerlijke kudde compleet en op orde is. Dan weet je je plek in je familie, je kwaliteiten, tekortkomingen en je verlangens en kan de levenskracht door je heen stromen. Als je hier nog geen zicht op hebt is er iets wat nog niet kon samenvallen. Mogelijk dat je iets te erkennen of los te laten hebt om je heel te voelen. Paarden geven ons inzichten wat je misschien eerder nog niet kon zien en nu mag samenvallen.

Er kan gecoacht worden vanuit verschillende domeinen, die tijdens een sessie vaak door elkaar heen lopen:

Coachen op gedrag

Daarbij werken we op het niveau van gedrag en handelen. Hierbij geef ik je een opdracht om uit te voeren met het paard. De manier waarop je dat doet en hoe het paard daarop reageert geeft informatie over hoe je in een bepaalde situatie handelt:

Coach tegen deelnemer: ” Laat het paard een aantal rondjes linksom lopen”. Deelnemer gaat aan het werk, hard aan het werk, maar het paard komt niet in beweging. Coach: ” Herken je dit in je dagelijks leven, dat jij veel energie stopt in je werk, maar dat je omgeving niet in beweging komt?”

Dan reik ik een manier aan om met minder energie dezelfde opdracht met het paard uit te voeren. In een nagesprek bespreken we een manier om dit ook toe te passen in jouw dagelijkse werk en bezigheden.

Intrapsychisch coachen

Hierbij gebruik ik het gedrag van het paard en de interactie tussen het paard en jou als informatiebron voor wat er mogelijk innerlijk bij jou speelt.

Tijdens een sessie wordt het paard heel erg onrustig, gaat rondrennen, briesen en hinniken. De deelnemer oogt heel rustig. Toch blijkt, dat deze deelnemer zich innerlijk heel erg boos en onrustig voelt over de situatie waarin ze zich op dat moment bevindt.

Systemisch coachen

Ieder mens leeft in verschillende sociale systemen. Op je werk, je vrienden, je gezin en je familiesysteem. Vanuit het systemisch perspectief is een familie of organisatie een levend systeem dat bestaat uit een samenhangend geheel van verschillende onderdelen. Jij beschikt over een blauwdruk van het systeem dat relevant is voor jouw vraag waar we mee gaan werken. Die vraag kan gaan over je familie, over de organisatie waarin je werkt of andere systemen.

Paardencoaching in de praktijk

Na een intake zal ik je uitnodigen om naar mijn praktijk te komen, waar we na een kop koffie of thee met iets lekkers naar de paarden wandelen. Daar zal ik je vragen om het weiland in te gaan met jouw vraag of thema en steeds je natuurlijke beweging te volgen. De paarden lopen los in het weiland en geven via subtiele signalen informatie waar jij iets aan kunt hebben. Ik zal benoemen wat ik waarneem en soms een vraag stellen. Vaak is een paardencoachsessie niet in woorden te vatten, maar pakt jouw onderbewuste de beelden feilloos op.

Een mannelijke deelnemer is gekomen voor een paardencoach-sessie omdat de relatie met zijn dochter verslechtert. Hij heeft er last van, merkt dat hij hetzelfde gedrag laat zien als zijn eigen vader toen hij jong was, maar het lukt hem niet om dit te veranderen. Er vinden veel ruzies plaats en er is over en weer onbegrip. Als we met deze vraag aan het werk gaan met het paard wordt duidelijk, dat er in zijn jeugd een gebeurtenis tussen zijn ouders heeft plaatsgevonden waardoor hij bij zijn grootmoeder is opgegroeid. Hij kon daardoor niet meer op zijn (systemische) positie als zoon van zijn ouders staan. Het paard loopt steeds weg als hij iets vertelt, maar komt bij hem staan als hij het over zijn jeugd heeft. De deelnemer krijgt in deze sessie handvatten hoe hij uit deze zogenaamde verstrikking kan stappen en de vader zijn die hij wil zijn.

Indicatie voor paardencoaching

Alle levensvragen die je al langer bezighouden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar er op de een of andere manier steeds niet heel veel verder mee komt. Steeds herhalende patronen in je leven, een diep onverklaarbaar verdriet, een trauma, steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties of relaties. Moeite om je plek in te nemen en je grenzen aan te geven. Vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen of met kinderen. Een verlangen hebben naar meer rust, vreugde en verbinding. De methode is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

De sessies vinden plaats in Zoetermeer. Jouw investering is € 72,- per uur