“Toen ik jong was kon ik niet omschrijven wat er met mij was, ik voelde mij eigenlijk altijd ongelukkig. Op een bepaald moment in mijn leven realiseerde ik mij dat ik overal waar ik kwam gepest werd…ik weet nog dat ik toen ben gaan geloven: “Ik ben dus niet okay..” .

Dit vertelde een 20 jarige jongen. Het beeld dat hij van zichzelf had werd steeds negatiever.En je omgeving, leerkrachten en docenten her- en erkennen het veelal niet.
Als ouder heb je soms wel eerder het gevoel dat er ‘iets niet klopt’, je kind wordt stiller, gaat ander gedrag vertonen of soms juist heel buitensporig gedrag.
Dit gebeurt meestal niet van de ene dag op de andere. Het gaat geleidelijk.

Een moeder gaf in een oudergesprek met de school van haar dochter in groep 5 al aan, dat zij het gevoel had, dat haar dochter gepest werd, maar de leerkracht wuifde dit direct van tafel en zei, dat juist háár dochter de pester was…
Met het meisje ging het steeds slechter. Jaren later werd duidelijk dat het meisje wel degelijk al die jaren op de basisschool structureel gepest was. Pas toen ze 20 jaar was ging ze daar over vertellen en volgt daar therapie voor.

De effecten van het getreiter kunnen ernstig en langdurig zijn
.
Uit onderzoeken (door meer dan 8000 kinderen vertrouwelijk naar pesten te vragen) komt naar voren, dat ongeveer 1 op de 14 kinderen meerdere keren per week wordt gepest, dit is meer dan werd gedacht. ” En een derde van deze kinderen zegt dit niemand verteld te hebben, terwijl 79 procent van deze kinderen al meerdere schooljaren wordt gepest”, zegt onderzoeker en hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht Bram Orobio de Castro.

Hoe weet je of je kind gepest wordt?
Kinderen die gepest worden vertellen dit vaak niet tegen de buitenwereld. Ze beseffen wellicht niet eens dat het gebeurt. Ze voelen zich gekwetst en buitengesloten. Het gebeurt subtiel, vaak non-verbaal en tegenwoordig ook via social media. “Ik ben dus niet okay..”. Ze gaan zich steeds meer terugtrekken in hun kamer, willen niet naar school, niet meer naar de sportclub, hebben onverklaarbare pijnen, zoals buikpijn en komen zo in een vicieuze cirkel. Sommigen worden zelf de dader, zij gaan meedoen met een groepje pesters, om zo zelf geen slachtoffer te hoeven zijn. ” Ik deed mee en zag hoeveel pijn ik aan deed, maar kon er niet mee stoppen, want dan zouden ze mij zelf weer pakken. Nu hoorde ik wel ergens bij”.

Hoe kun je helpen?
“Ik zorg dat mijn zoon er niet anders dan de anderen uitziet, ik koop precies het goede merk kleding en schoenen en zorg dat hij precies het goede kapsel heeft, maar toch blijft het maar doorgaan..”

Er gebeurt dus iets wat wij als ouders niet ‘zien’. Het gaat niet om uiterlijke zaken.
Maar waar gaat het dan wel over?
Deze zoon had wél tegen zijn ouders verteld, dat hij gepest werd. Heb je alleen een vermoeden, omdat er misschien subtiele gedragsveranderingen zijn; stiller, teruggetrokken en onverklaarbare pijntjes, wil je kind niet meer naar school of sportclub, probeer het dan bespreekbaar te maken en te erkennen hoe erg het is. Daardoor zal je kind zich begrepen voelen. Benoem dat jij je kind gaat helpen en jullie samen een oplossing gaan zoeken zodat het zich beter kan gaan voelen. Zo voelt je kind zich door jou gesteund. Maak het bespreekbaar op school of op de sportclub.

Wij volwassenen begrijpen vaak niet waarom juist dát kind wel en dat andere kind niet gepest wordt. Het ligt dus niet aan uiterlijke kenmerken,maar waar ligt het dan aan?
Ik zie, dat veel kinderen/jongeren die te maken hebben met pesten, dus de dader én de slachtoffers, kinderen/jongeren zijn die een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen hebben.
Daarnaast zie ik dat de kinderen die in zichzelf geloven, voor zichzelf durven op te komen en zich begrepen voelen, meer zelfvertrouwen hebben niet gepest worden en geen pester zijn .
In een paardencoachingstraject is het mogelijk om weerbaarder, meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te krijgen.We zullen dan o.a werken aan welke positieve vaardigheden jij hebt, je ruimte innemen, grenzen aangeven vanuit innerlijke kracht, vanuit de systeemtherapie met vrienden- en familiecirkels kijken hoe jij je verhoudt tot de systemen (groepen) waar je deel van uit maakt en mindmappen.
Wat, als je nou eens met een wezen van zo’n 600 kilo aan het werk gaat? En hij gaat reageren op wat jij zegt en doet? Zou dat je niet veel zelfvertrouwen geven?!

Ouders

Ook is er vaak ‘systemisch’ iets waar te nemen bij kinderen die pesten of gepest worden, waardoor ik de ouders uitnodig om een systemische paardencoachsessie te doen. Dit blijkt dan weer door te werken naar het kind. Systemen willen compleet zijn en het kind heeft het aan het licht gebracht.